Landbruget har været i kamp i den offentlige debat længe med henblik på pesticider i sprøjtemidlerne man bruger på markerne. De økologiske processer tager mere over i den branche, og det er alt andet lige også her, hvor man kan komme på nogle banebrydende metoder og drive landbrug på. Man kan argumentere at kunsten er tabt i overproduktioner og inhumane processer. Så måske ligger problemt også i hvor meget kød man indtager.

Teknologien har gjort det godt for mange industrier i dag, og man skal også huske på, hvor man er henne i menneskets historie. Man har i mange år måtte slide og slæbe, og det er måske bare ikke det som man er sat på jorden til. Teknologien hjælper med at aflaste områder, hvor der førhen var meget hårde arbejdsforhold. Det har i hvert fald gjort mange jobs meget nemmere og kunne klare sig i længere tid af gangen. Måske kan det også gøre noget nemmere for en.