Leder man efter inspirationen til næste ferie, er det ofte også her på nettet mange finder den. Det er alt andet lige noget af det, som man hurtigt kan komme til, og det eneste det kræver er lidt budget og adgang til nettet. For her på nettet behøver man ikke at gå all in, for at finde en fed ferie. Det er ofte også hvad man gør ferien til, og hvilken værdi man ligger i de ting man laver og oplever på turen. Der er meget at researche inden man tager afsted, hvis det er man gerne vil have det optimale ud af turen.

Her på nettet kan man læse omkring stedet man rejser til, man kan finde informationer som gør det meget nemmere for en og finde ud af, om det sted har noget spændende at komme efter. Nogle steder siger sig selv, om det er lande man altid har haft lyst til at rejse til, eller om det er noget man lige er blevet inspireret til og har lyst til at udforske noget mere.