En grav er en struktur, der huser resterne af en afdød person. Det kan være så simpelt som en grav eller så udførligt som et mausoleum. Gennem hele historien har folk bygget grave for at mindes deres kære og sikre, at deres minder lever videre. Grave varierer meget i størrelse og udformning, men de tjener alle det samme formål: at give den afdøde et sidste hvilested. I mange kulturer ses gravene også som portaler til livet efter døden, og de er ofte dekoreret med symboler på liv og død. I det gamle Egypten blev gravene f.eks. ofte udsmykket med billeder af solguden Ra, som man mente, at han guidede sjælen på dens rejse til livet efter døden. I dag er gravene fortsat en vigtig del af mange kulturer rundt om i verden. De giver de efterladte en følelse af fred og afslutning og tjener som en påmindelse om, at livet er flygtigt, men at minderne lever for evigt.