Instinkter er medfødte adfærdsmønstre, som dyr udviser for at overleve. Dyr er født med visse instinkter, som hjælper dem med at overleve i naturen. F.eks. ved en ung hjort, hvordan den skal drikke fra en bæk, og en fugl ved, hvordan den skal bygge en rede. Disse instinkter går normalt i arv fra forældre til deres afkom. Disse adfærdsmønstre er ikke indlært, men er i stedet fast forankret i dyrets nervesystem. Almindelige eksempler på instinktiv adfærd er f.eks. at søge hjem, vandre og bygge rede. Dyr udviser ofte denne adfærd som reaktion på specifikke miljømæssige signaler, f.eks. ændringer i temperaturen eller tilstedeværelsen af føde. Selv om instinkter kan være gavnlige, kan de også føre til, at dyr udviser skadelig adfærd som f.eks. aggression eller territorialitet. I nogle tilfælde kan instinkter tilsidesættes af indlæring. F.eks. kan en fugl, der er opdrættet i fangenskab, ikke udvise den samme trækadfærd som en fugl, der er opdrættet i naturen. I sidste ende er instinkter vigtige overlevelsesmekanismer, som hjælper dyrene med at tilpasse sig deres omgivelser.