Kropssproget

Når du drager nytte af Kropssproget, bliver du mere bevidst om dine kropssignaler. Om vi ved det eller ej, sender vi forskellige kropssignaler hele tiden. Det kan være uheldige signaler, hvis man ikke er klar over, hvordan de bliver opfattet af vores omgangskreds. Især når man er på arbejdspladsen, er det vigtigt, at vores ageren ikke undergraver det budskab, vores ord prøver på at formidle. Hvis man fx er leder og ikke formår at fremføre sine argumenter på en overbevisende måde, så kan det være meget frustrerende for den pågældende leder. Men det siger sig selv, at det også kan være meget frustrerende for medarbejderne, fordi de tydeligt kan se, at lederens ord og kropssprog ikke hænger sammen. Når ens kropssprog undergraver det, som kommer ud af ens mund, så kan den ikke-verbale kommunikation ødelægge den bedste præsentation, fordi det talte ord ikke bliver understøttet af et passende kropssprog. Det er en ærgerlig situation, fordi det kan blive fortolket på mange måder. Derfor går det ønskede budskab tabt.

Bliv mere engagerende

Når man er leder, så er det enorm vigtigt, at man formår at engagere sine medarbejdere. Når en leder ikke virker engagerende, så kan det være svært for de ansatte at yde optimalt. Men det modsatte er også rigtigt. Når leder virker engagerende, så kan det motivere de ansatte til at yde deres bedste på arbejdspladsen. Det har logisk nok stor betydning for virksomhedens produktivitet. Når lederens kropssprog støtter en god præsentation, så er det nemmere for alle at være på samme bølgelængde.