Hvis du ønsker at opbygge bedre relationer med dine kolleger, kunder og partnere, bør du overveje at bruge DiSC. Dette er et personlighedsvurderingsværktøj, der hjælper enkeltpersoner med at forstå deres egen adfærd såvel som adfærd hos dem omkring dem. Ved at forstå, hvordan alle arbejder sammen, kan teams blive mere produktive og mere effektive. Lad os undersøge, hvordan DiSC fungerer, og hvordan du kan bruge det målrettet i alle former for professionelle relationer. 

Hvad er DiSC? 

DiSC står for Dominans, Influence, Steadiness og Compliance (Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance). Det er et vurderingsværktøj, der bruges til at hjælpe folk med at forstå deres egen personlige stil og præferencer samt præferencerne hos dem omkring dem. Gennem en række spørgsmål om vaner, adfærd og kommunikationsstile kan personer få indsigt i deres egen personlighedstype samt andres personlighedstyper. 

Hvordan kan du bruge DiSC målrettet? 

DiSC kan bruges målrettet ved at forstå, hvordan forskellige personligheder interagerer med hinanden. Lad os f.eks. sige, at to teammedlemmer har meget forskellige personligheder – den ene er en D-type (dominerende), mens den anden er en I-type (indflydelsesrig). D-typen er måske mere direkte, når han kommunikerer, mens I-typen måske foretrækker en mere blød tilgang. Når man arbejder sammen om et projekt eller en opgave, skal hver person tilpasse sin kommunikationsstil til den andens behov for at få tingene gjort effektivt. Det er her, DiSC kommer ind i billedet – det hjælper teams med at forstå hinandens personligheder, så de kan arbejde mere effektivt sammen. 

        

DiSC hjælper også teams med at identificere potentielle problemområder, før de opstår. Hvis to teammedlemmer f.eks. har meget ens præferencer – begge er S-typer (stabile) – kan de have svært ved at tage initiativ eller træffe hurtige beslutninger, fordi de begge foretrækker samarbejde og omhyggelig planlægning i stedet for hurtig handling. Ved at forstå disse forskelle på forhånd kan teams finde løsninger, der fungerer for alle involverede parter i stedet for kun én persons præferencer.  

Det kan hjælpe teams med at øge samarbejdet og effektiviteten ved at forstå hinandens personligheder bedre og finde løsninger, der fungerer for alle involverede. Det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen “rigtig” eller “forkert” måde at gribe en given situation an på; det handler snarere om at forstå, hvordan forskellige mennesker arbejder bedst sammen, så projekter forløber smidigere og målene nås hurtigere.

Læs mere på DISCnordic