En speditør er en virksomhed, der organiserer forsendelser for enkeltpersoner eller virksomheder for at få varer fra producenten eller producenten til et marked, en kunde eller det endelige distributionssted. Speditører indgår en kontrakt med et transportfirma om at flytte varerne på vegne af deres kunder. En forsendelse kan omfatte mere end én transportform, og speditøren vælger ruter og transportører for at sikre den mest omkostningseffektive, effektive og pålidelige metode til at få varerne til deres bestemmelsessted i god stand og til tiden. Ud over at organisere transporten tilbyder speditører typisk også andre værdiforøgende tjenester som f.eks. oplagring, forsikring, emballering og toldbehandling. For virksomheder, der regelmæssigt sender varer internationalt, kan samarbejde med en speditør være med til at forenkle logistikprocessen og sikre, at forsendelserne ankommer sikkert og til tiden.

Speditionsbranchen er en vigtig del af den globale forsyningskæde, der forbinder producenter og leverandører med kunder over hele verden. Ifølge International Air Transport Association (IATA) tegner luftfragt sig for 35 % af værdien af alle varer, der handles internationalt, hvilket gør den til et vigtigt led i den globale økonomi. I 2017 håndterede IATA’s medlemmer 62,6 millioner tons fragt til en værdi af 6,2 billioner USD.