Gødning er et materiale, der tilsættes jorden for at tilføre et eller flere plantenæringsstoffer, som er vigtige for plantevæksten. Der findes tre hovedklasser af gødningsstoffer: primære næringsstoffer, sekundære næringsstoffer og mikronæringsstoffer. Den mest anvendte klasse i moderne landbrug er gødning med primære næringsstoffer, som omfatter kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). Disse tre grundstoffer er nødvendige for planter i store mængder. Andre mindre almindelige gødningstyper omfatter sekundære næringsstofgødninger, svovl (S), calcium (Ca) og magnesium (Mg) samt mikronæringsstofgødninger såsom zink (Zn Anvendelse af gødning kan bidrage til at forbedre udbyttet af afgrøderne, mindske jorderosionen og forbedre kvaliteten af fødevareafgrøderne og jern (Fe). besøg https://grogreen.dk/ og se hvad de tilbyder.

De primære næringsstoffer er de vigtigste næringsstoffer, der påvirker planternes vækst og udvikling. Alle planter har brug for kvælstof, fosfor og kalium i store mængder for at vokse og trives. Kvælstof er et vigtigt element, der fremmer bladgrøn vækst og producerer protein i afgrøder som hvede og ris. Fosfor spiller en afgørende rolle i fotosyntesen og er vigtigt for roddannelse, blomster, frugter, frø og frøproduktion. Kalium bidrager til at opbygge stærke stængler, flytte vand gennem hele plantesystemet, producere enzymer, der regulerer vækstprocesser, omdanne sollys til kemisk energi, mindske plantens modtagelighed over for sygdomme og forbedre afgrødernes kvalitet.

Sekundære næringsstoffer spiller en vigtig rolle i plantevæksten, men de er nødvendige for planterne i mindre mængder end de. Det kan også bidrage til at spare på vandet og reducere drivhusgasemissionerne.

Overdreven brug af gødning kan imidlertid føre til miljøproblemer som f.eks. vandforurening og drivhusgasemissioner. Det er derfor vigtigt at anvende gødning med omtanke for at maksimere fordelene og minimere ulemperne ved gødning.